רכישת מנוי חדש רכישת מנוי חדש
מכירת מנויים לעונת 2022-23
מכירת מנויים לעונת 2022-23
איזור מחיר
סל עליון ילד/נוער/חייל (אזורים 5-6, 11-12) אזל
סל עליון (אזורים 5-6, 11-12) אזל
נכה ומלווה תחתון (אזורים 1, 10-12) אזל
אלכסון עליון מוזל (3 שורות אחרונות, אזורים 1, 7, 10) אזל
גייט (אולם 11) אזל
מרכז עליון מוזל (3 שורות אחרונות, אזורים 2-3, 8-9) אזל
אלכסון עליון (אזורים 1, 7, 10) אזל
מרכז עליון (אזורים 2-3, 8-9) אזל
נכה ומלווה עליון (אזורים 1, 12) ₪ 3,500
סל תחתון (אזורים 5-6, 12) אזל
אלכסון תחתון (אזורים 1, 4, 7, 10) ₪ 5,700
מרכז תחתון מוזל (3 שורות אחרונות, אזורים 2-3, 8-9) ₪ 8,400
מרכז תחתון (אזורים 2-3, 8-9) ₪ 11,800


* המנוי הינו עונתי, ניתן לשלם עד 10 תשלומים ללא ריבית